www.vt.nl is een publicatie van Velda BV.
Webmaster: Raymond van der Vecht | Webmanager: Ellen Breteler | Vormgeving: CanMerk Media B.V. en marketing afdeling van Velda BV | Tekst: Velda | Fotografie: Jan Schartman, fotografie Martin Hoogeboom, Henk van der Stouw, Rijn Kwakkel, Velda, e.a. | Mediaproducties: Rijn Kwakkel
©2018 Velda BV. Overname van artikelen en/of beeld van deze website is alleen toegestaan na uitdrukkelijke goedkeuring van Velda BV.