www.vt.nl is een publicatie van Velda BV.
Webmaster: Raymond van der Vecht | Webmanager: Ellen Breteler | Vormgeving: CanMerk Media B.V. en marketing afdeling van Velda BV | Tekst: Velda | Fotografie: Jan Schartman, fotografie Martin Hoogeboom, Henk van der Stouw, Rijn Kwakkel, Velda, e.a. | Mediaproducties: Rijn Kwakkel
©2018 Velda BV. Overname van artikelen en/of beeld van deze website is alleen toegestaan na uitdrukkelijke goedkeuring van Velda BV.

Uw privacy is belangrijk voor ons

Vanaf 25 mei 2018 volgt ons beleid de nieuwe algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van de Europese Unie. Velda heeft zijn privacybeleid bijgewerkt om je meer informatie te geven over hoe Velda je privacy beschermt, waaronder informatie over hoe je je rechten op gegevens kunt uitoefenen.

Lees ons privacybeleid