Algen

Zelfs wanneer de vijver goed is ingericht, kunnen er problemen ontstaan die het biologisch evenwicht verstoren. Er kan dan ongewenste algengroei ontstaan om dit evenwicht te herstellen. Algen stellen lagere eisen aan waterkwaliteit en -temperatuur. Juist daarom kunnen algen groeien onder omstandigheden waarbij het microleven en de waterplanten zich nog niet optimaal kunnen ontwikkelen. VT biedt de oplossing voor draad-, slijm- en zweefalgen met diverse algenbestrijders.