Bodem en Planten

Micro-organismen vormen de sleutel tot helder water en een natuurlijk evenwicht in de vijver. Ze groeien niet vrij in het water, maar hebben een ondergrond nodig waaraan ze zich vasthechten. Om een stabiel vijvermilieu te krijgen, is het gebruik van het juiste bodemmateriaal van groot belang. Na het aanleggen van de vijver is het belangrijk dat de waterplanten goed gaan groeien. Ze verwijderen schadelijke stoffen uit het water en leveren zuurstof voor een gezonde vijver. Vijverbeplanting die op de juiste manier is aangebracht verzekert u jarenlang van vijverplezier.

Uw privacy is belangrijk voor ons

Vanaf 25 mei 2018 volgt ons beleid de nieuwe algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van de Europese Unie. Velda heeft zijn privacybeleid bijgewerkt om je meer informatie te geven over hoe Velda je privacy beschermt, waaronder informatie over hoe je je rechten op gegevens kunt uitoefenen.

Lees ons privacybeleid