Vijverkalender februari

In deze maand is er nog weinig onderhoud. Wel kan het in februari nog erg koud worden en behoorlijk vriezen. Zorg dan dat het wateroppervlak plaatselijk open blijft. Gebruik daarvoor een ijsvrijhouder of een goede luchtpomp. Reigers kunnen al vroeg in het jaar een gevaar vormen voor de vissen. Vooral bij ondiepe vijvers. Breng daarom tijdig bescherming aan voor de vissen.

Verwijder algen en bodemslib

Bodemslib kan verwijderd worden met een zogenoemde Vincia Sludge Cleaner. Dit stopt de verzuring van de bodemlaag en micro-organismen verzorgen de bacteriële omzetting van het bodemvuil. Dit voorkomt tevens eventuele algengroei door het seizoen heen. Het is sowieso belangrijk algen te verwijderen. Zoals draadalgen die zich ontwikkelen lang de kanten van de vijver. Borstel de algen los en haal ze uit het water.

Uw privacy is belangrijk voor ons

Vanaf 25 mei 2018 volgt ons beleid de nieuwe algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van de Europese Unie. Velda heeft zijn privacybeleid bijgewerkt om je meer informatie te geven over hoe Velda je privacy beschermt, waaronder informatie over hoe je je rechten op gegevens kunt uitoefenen.

Lees ons privacybeleid